معنی و ترجمه کلمه داراى لنگر آویزان به انگلیسی داراى لنگر آویزان یعنی چه

داراى لنگر آویزان

aweigh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها