معنی و ترجمه کلمه داراى لکه هایى که با اسید زائل نمیشود به انگلیسی داراى لکه هایى که با اسید زائل نمیشود یعنی چه

داراى لکه هایى که با اسید زائل نمیشود

acid fast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها