معنی و ترجمه کلمه داراى ماده به انگلیسی داراى ماده یعنی چه

داراى ماده

corporeal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها