معنی و ترجمه کلمه داراى ماموریت محرمانه به انگلیسی داراى ماموریت محرمانه یعنی چه

داراى ماموریت محرمانه

confidential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها