معنی و ترجمه کلمه داراى ماهیچه دوسر به انگلیسی داراى ماهیچه دوسر یعنی چه

داراى ماهیچه دوسر

bicipital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها