معنی و ترجمه کلمه داراى مبداء خارجى به انگلیسی داراى مبداء خارجى یعنی چه

داراى مبداء خارجى

extrinsic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها