معنی و ترجمه کلمه داراى مجوز قانونى دانستن به انگلیسی داراى مجوز قانونى دانستن یعنی چه

داراى مجوز قانونى دانستن

sanction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها