معنی و ترجمه کلمه داراى محافظ و حامى به انگلیسی داراى محافظ و حامى یعنی چه

داراى محافظ و حامى

tutelary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها