معنی و ترجمه کلمه داراى محبت پدرى به انگلیسی داراى محبت پدرى یعنی چه

داراى محبت پدرى

paternal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها