معنی و ترجمه کلمه داراى محور اصلى عمودى به انگلیسی داراى محور اصلى عمودى یعنی چه

داراى محور اصلى عمودى

orthotropic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها