معنی و ترجمه کلمه داراى مخزن گاز استوانه اى شکل و قابل انحناء به انگلیسی داراى مخزن گاز استوانه اى شکل و قابل انحناء یعنی چه

داراى مخزن گاز استوانه اى شکل و قابل انحناء

semirigid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها