معنی و ترجمه کلمه داراى مراوده به انگلیسی داراى مراوده یعنی چه

داراى مراوده

intercommunicate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها