معنی و ترجمه کلمه داراى مرکزى در زمین به انگلیسی داراى مرکزى در زمین یعنی چه

داراى مرکزى در زمین

geocentric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها