معنی و ترجمه کلمه داراى مرکز در خورشید به انگلیسی داراى مرکز در خورشید یعنی چه

داراى مرکز در خورشید

heliocentric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها