معنی و ترجمه کلمه داراى مزه شبیه به آهن به انگلیسی داراى مزه شبیه به آهن یعنی چه

داراى مزه شبیه به آهن

chalybeate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها