معنی و ترجمه کلمه داراى مسافت مساوى به انگلیسی داراى مسافت مساوى یعنی چه

داراى مسافت مساوى

equidistant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها