معنی و ترجمه کلمه داراى مصونیت قانونى و پارلمانى به انگلیسی داراى مصونیت قانونى و پارلمانى یعنی چه

داراى مصونیت قانونى و پارلمانى

immune

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها