معنی و ترجمه کلمه داراى مغز به انگلیسی داراى مغز یعنی چه

داراى مغز

medullar
medullary


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها