معنی و ترجمه کلمه داراى مغز به انگلیسی داراى مغز یعنی چه

داراى مغز

medullar
medullary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها