معنی و ترجمه کلمه داراى مغناطیس به انگلیسی داراى مغناطیس یعنی چه

داراى مغناطیس

magneto

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها