معنی و ترجمه کلمه داراى مفصل دوبخشى به انگلیسی داراى مفصل دوبخشى یعنی چه

داراى مفصل دوبخشى

dimerous

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها