معنی و ترجمه کلمه داراى مفصل کاذب به انگلیسی داراى مفصل کاذب یعنی چه

داراى مفصل کاذب

double jointed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها