معنی و ترجمه کلمه داراى مقاطع کوچک به انگلیسی داراى مقاطع کوچک یعنی چه

داراى مقاطع کوچک

lobulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها