معنی و ترجمه کلمه داراى مقام نمایندگى پاپ به انگلیسی داراى مقام نمایندگى پاپ یعنی چه

داراى مقام نمایندگى پاپ

legatine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها