معنی و ترجمه کلمه داراى مقدمه طولانى به انگلیسی داراى مقدمه طولانى یعنی چه

داراى مقدمه طولانى

prolegomenous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها