معنی و ترجمه کلمه داراى منبع خارجى به انگلیسی داراى منبع خارجى یعنی چه

داراى منبع خارجى

adscititious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها