معنی و ترجمه کلمه داراى منقار مضرس به انگلیسی داراى منقار مضرس یعنی چه

داراى منقار مضرس

tooth billed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها