معنی و ترجمه کلمه داراى مواد آهنى به انگلیسی داراى مواد آهنى یعنی چه

داراى مواد آهنى

ferriferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها