معنی و ترجمه کلمه داراى مواد شاخى به انگلیسی داراى مواد شاخى یعنی چه

داراى مواد شاخى

keratinous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها