معنی و ترجمه کلمه داراى موى بلند به انگلیسی داراى موى بلند یعنی چه

داراى موى بلند

long haired
longhair

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها