معنی و ترجمه کلمه داراى موى زرد مایل به سفید به انگلیسی داراى موى زرد مایل به سفید یعنی چه

داراى موى زرد مایل به سفید

platinum blonde

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها