معنی و ترجمه کلمه داراى موى فراوان به انگلیسی داراى موى فراوان یعنی چه

داراى موى فراوان

shock head
shock headed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها