معنی و ترجمه کلمه داراى مو به انگلیسی داراى مو یعنی چه

داراى مو

glochidial
glochidiate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها