معنی و ترجمه کلمه داراى میوه هاى سیبى شکل به انگلیسی داراى میوه هاى سیبى شکل یعنی چه

داراى میوه هاى سیبى شکل

pomiferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها