معنی و ترجمه کلمه داراى میوه یا تخم بسیار به انگلیسی داراى میوه یا تخم بسیار یعنی چه

داراى میوه یا تخم بسیار

polycarpic
polytocous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها