معنی و ترجمه کلمه داراى ناتوانى جنسى به انگلیسی داراى ناتوانى جنسى یعنی چه

داراى ناتوانى جنسى

undersexed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها