معنی و ترجمه کلمه داراى نبوغ فکرى به انگلیسی داراى نبوغ فکرى یعنی چه

داراى نبوغ فکرى

mastermind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها