معنی و ترجمه کلمه داراى نرمه به انگلیسی داراى نرمه یعنی چه

داراى نرمه

lobate
lobated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها