معنی و ترجمه کلمه داراى نشاسته به انگلیسی داراى نشاسته یعنی چه

داراى نشاسته

starchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها