معنی و ترجمه کلمه داراى نشان داغ یا نشان جراحت و زخم به انگلیسی داراى نشان داغ یا نشان جراحت و زخم یعنی چه

داراى نشان داغ یا نشان جراحت و زخم

scarry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها