معنی و ترجمه کلمه داراى نعل پاشنه دار به انگلیسی داراى نعل پاشنه دار یعنی چه

داراى نعل پاشنه دار

roughshod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها