معنی و ترجمه کلمه داراى نعمت غیر مترقبه به انگلیسی داراى نعمت غیر مترقبه یعنی چه

داراى نعمت غیر مترقبه

serendipitous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها