معنی و ترجمه کلمه داراى نفوذ و قدرت به انگلیسی داراى نفوذ و قدرت یعنی چه

داراى نفوذ و قدرت

influential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها