معنی و ترجمه کلمه داراى نفوذ کامل در سرتاسر جهان به انگلیسی داراى نفوذ کامل در سرتاسر جهان یعنی چه

داراى نفوذ کامل در سرتاسر جهان

immanent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها