معنی و ترجمه کلمه داراى نقص صفرا به انگلیسی داراى نقص صفرا یعنی چه

داراى نقص صفرا

acholic
acholous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها