معنی و ترجمه کلمه داراى نقطه اتکاء کردن به انگلیسی داراى نقطه اتکاء کردن یعنی چه

داراى نقطه اتکاء کردن

fulcrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها