معنی و ترجمه کلمه داراى نور سیمابى به انگلیسی داراى نور سیمابى یعنی چه

داراى نور سیمابى

incandescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها