معنی و ترجمه کلمه داراى نوسان و تغییر به انگلیسی داراى نوسان و تغییر یعنی چه

داراى نوسان و تغییر

fluctuant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها