معنی و ترجمه کلمه داراى نوسان یا تلوتلو به انگلیسی داراى نوسان یا تلوتلو یعنی چه

داراى نوسان یا تلوتلو

lurcher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها