معنی و ترجمه کلمه داراى نژاد مخلوط به انگلیسی داراى نژاد مخلوط یعنی چه

داراى نژاد مخلوط

creole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها