معنی و ترجمه کلمه داراى نگاه خیره به انگلیسی داراى نگاه خیره یعنی چه

داراى نگاه خیره

starer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها